En guide har fått 12.000 kroner i bot for å forstyrre en isbjørn i Mohnbukta i mai.

Guiden ledet et scooterfølge med turister da de oppdaget en isbjørn på nesten 900 meters avstand. Bjørnen sto da rolig. Guiden besluttet at gruppen skulle kjøre nærmere isbjørnen. Den ble da forstyrret og skremt og begynte å løpe vekk fra turfølget. Guiden avbrøt kjøringen da det ble klart at bjørnen ble skremt. 

Guiden har erkjent forholdet, og var kjent med at det ikke kan angis noen bestemt avstand i slike tilfeller. Regelverket sier at det er forbudt å oppsøke isbjørn slik at den blir forstyrret, uavhengig av avstand. Noen kan bli skremt, noen ikke. I denne saken er det skjerpende at en profesjonell guide for et turistfølge overtrer forbudet mot å forstyrre og skremme isbjørn. 

Med økende turisme og ferdsel på Svalbard kan det oppstå flere liknende situasjoner der isbjørn blir forstyrret og skremt. Sysselmannen vil følge med på utviklingen og eventuelt iverksette ferdselsforbud i områder dersom ferdselen åpenbart forstyrrer isbjørn.