Sysselmannen på Svalbard og Longyearbyen lokalstyre holder kurs i håndtering av farlig avfall. Regelverket for håndtering av kjemikalier og farlig avfall vil bli gjennomgått.

Kurset er først og fremst myntet på bedrifter, men privatpersoner er også velkommen. Kurset er gratis.

Tidspunkt: Onsdag 22. april kl. 09.00 - 12.00

Sted: Næringsbygget 3. etasje, møterom "Newtontoppen".

Foredragsholdere: Jan Gunnar Karlsen fra Reno Vest og Solvår Reiten fra Sysselmannens miljøvernavdeling.