Forskriften om turisme og annet reiseliv på Svalbard er endret. Det stilles nå konkrete krav til turoperatørers og forsknings- og utdanningsinstitusjoners kompetanse.

Forskriftsendringene ble vedtatt av Justis- og beredskapsdepartementet 8. januar 2015.

Adgangen til å melde turopplegg kan utsettes i et bestemt tidsrom ved vesentlige eller gjentatte brudd på forskriften. Det er også gjort justeringer for å forenkle forskriften og gjøre den lettere tilgjengelig.

Forskriften har fått ny tittel: Forskrift om turisme, feltopplegg og annen reisevirksomhet på Svalbard.

Nyhetssak fra Justis- og beredskapsdepartementet

Forskriften