Fra 1. mars hvert år er et større område på Nordenskiöld Land stengt for motorferdsel. Sysselmannen har laget filer med grensene for disse som kan lastes ned til din egen GPS.

Det store skuterfrie området som stenges 1. mars hvert år strekker seg fra Bolterdalen i nordvest til Richardsbreen i sørøst. Det finnes en ferdselsåre fra Agardhdalen til Kjellstrømdalen som kan benyttes av fastboende og tilreisende i følge med fastboende eller guide, i tillegg til to ferdselsårer for nødvendig nyttetrafikk til Svea.

Vi anbefaler å legge grensene for det skuterfrie området inn på din GPS. Du kan lese mer om dette, og laste dem ned her.