Det er forbudt for skip å bruke eller ha med tungolje i naturreservatene på østsiden av Svalbard og i de tre store nasjonalparkene i vest.

Forbudet bidrar til å redusere sannsynligheten for utslipp av tungolje, og med det også begrense skadeomfanget ved potensielle skipsuhell.

 

Kvalitetskrav for drivstoff

Kvalitskravet for drivstoff gjelder for Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør-Spitsbergen nasjonalparker, samt Nordaust- og Søraust-Svalbard naturreservater.

For skip som anløper disse verneområdene er det ikke tillatt å medbringe eller benytte annet drivstoff enn kvalitet DMA (iht. ISO 8217 Fuel Standard).