For å ivareta miljø og sikkerhet gjelder spesielle regler dersom man skal overnatte i telt utenfor de regulerte teltplassene i bosetningene Longyearbyen og Ny-Ålesund.

For å unngå skader på vegetasjonen skal telt som hovedregel plasseres på underlag som ikke har vegetasjonsdekke. Bål skal heller ikke etableres på vegetasjonsdekket mark. Telt må plasseres mer enn 100 meter fra fredede kulturminner og hytter. Etter oppholdet skal teltplassen ryddes slik at ingen spor er synlige etter oppholdet. Dette innebærer også å legge på plass stein og stokker brukt til for eksempel bardunering eller sitteplasser og å fjerne eventuelle spor etter bål. Helst bør bål plasseres i flomålet slik at alle spor vaskes bort.

Isbjørnsikring

En turoperatør som skal telte på Svalbard, har plikt til å sette seg inn i informasjon om isbjørn og isbjørnsikring. Det skal iverksettes nødvendige tiltak for å unngå konfrontasjoner med isbjørn, og det skal være egnede våpen og skremmemidler lett tilgjengelig i leiren.

Leir/ basecamp

En turoperatør som skal etablere basecamp må søke tillatelse fra Sysselmannen på Svalbard. Inkluder dette i meldingen om turopplegg for gjeldende sesong.Ta kontakt med Sysselmannen for mer informasjon eller les mer om reglene for telting i leirforskriften og om sikkerhet ved telting i brosjyren "Sikkerhet på Svalbard" i rammen til høyre på siden.