Bålrester, latriner, varder og andre spor i naturen skal ikke etterlates.

Bålbrenning

Du kan brenne bål når du er på tur på Svalbard, og du kan benytte drivtømmer som ligger i fjæra til ved. Pass på at du ikke kommer i skade for å brenne kulturminner eller rester av kulturminner, og brenn ikke bål på vegetasjonsdekket mark. Alle spor etter en rasteplass eller leir, inkludert rester av bål, skal fjernes etter oppholdet. Bål bør derfor plasseres i flomålet slik at restene vaskes bort av havet.

Latriner

Ved latrinebesøk i naturen må du enten brenne papiret eller ta det med tilbake til godkjent avfallsplass. Annet avfall fra latrinen kan kastes i havet.

Varder og andre ”visittkort”

På Svalbard kan du finne mange varder i terrenget. Noen av disse er kulturminner, mens andre er uønskete spor etter nyere tids besøk. Det kan være fristende å etterlate seg et tegn på at du har besøkt et sted. Ikke gjør det, men hjelp oss heller å bevare Svalbard slik at de som kommer etter deg kan ha like stor glede av den storslagne og uberørte naturen.