Turoperatører på Svalbard må sette seg inn i gjeldende regelverk. De må melde turopplegget sitt til Sysselmannen på Svalbard og rapportere om virksomheten. Elektronisk meldeskjema må benyttes.

Hva er en turoperatør?

Du regnes som turoperatør dersom du mot vederlag organiserer en reise til eller på Svalbard med tilhørende tjenester som transport, overnatting og aktiviteter. Som vederlag regnes også det som innbetales til dekning av faktiske utgifter uten at det er beregnet fortjeneste. Med andre ord, planlegger du for eksempel å organisere et båtcruise, en scootertur, en skitur eller andre turer på Svalbard, anses du som turoperatør. Seilforeninger som arrangerer turer for sine medlemmer ansees som turoperatører.

Turoperatører på Svalbard er underlagt spesielle regler. Disse følger blant annet av Forskrift om turisme og annen reisevirksomhet på Svalbard. Planlegger du turoperatørvirksomhet på Svalbard må du lese forskriften nøye og lese informasjonen under lenkene i boksen til høyre.

Turoperatørers ansvar

En turoperatør har et selvstendig ansvar for deltakernes og de ansattes sikkerhet. Turoperatøren er også ansvarlig for at deltakere, ansatte og samarbeidspartnere er gjort kjent med og overholder lover og regler.

Krav til kompetanse og lokalkunnskap

Sysselmannen kan kreve at en turoperatør dokumenterer tilstrekkelig og relevant kunnskap om lokale forhold.

Krav til rapportering

Det stilles krav om at alle turoperatører rapporterer omfanget av sin aktivitet. Cruise-/båtoperatører skal rapportere sin virksomhet etter hver seiling på skjemaet ”Post Visit Report - Svalbard waters”, mens turoperatører som har landbasert virksomhet skal rapportere til Visit Svalbard.