Turoperatører på Svalbard har anledning til å ta med gjester og kjøre snøskuter innenfor Forvaltningsområde 10 med unntak av noen områder som er forbeholdt ikke-motorisert ferdsel, og i et avgrenset område på østkysten av Spitsbergen (se kart i rammen til høyre).

Turoperatører må også huske på følgende:

Det oppfordres til å kjøre hovedtraseen i elveleiet slik at boligområdene blir mest mulig skjermet for skutertrafikk. I elveleiet er fartsgrensen 50 km/t. Alle andre steder i Longyearbyen er fartsgrensen med skuter 30 km/t. Dette gjelder både på og utenfor veien.

Fartsgrensen i Barentsburg er 20 km/t.

Fartsgrensen i terrenget er 80 km/t.

Fartsgrensen med personer på slede/i sluffe er 30 km/t.

Det er forbudt å kjøre skuter på bar eller tint mark.

Vis stor aktsomhet i forhold til fotgjengere og biltrafikk. Når du kjører snøskuter på vei, gjelder de samme trafikkreglene som for bilkjøring. Når du kommer fra terrenget og ut på vei, har du ubetinget vikeplikt i begge retninger for alle typer trafikanter. Vegtrafikkloven gjelder også ute i terrenget. Det betyr blant annet at alle har plikt til å vise aktsomhet.

To områder er forbeholdt ikke-motorisert ferdsel og friluftsliv

Det minste området

Dette området ligger nær Longyearbyen og er et flott turområde. Det er gode muligheter for skigåing både på langrennski og for de som kjører slalåm og telemark. Vanlige innfallsporter til området er Nybyen-Larsbreen, Vannledningsdalen, Gruvedalen og Endalen. Toppturer til Trollsteinen og Lars Hierthafjellet gir lønn for strevet i form av flott utsikt når været er godt. Det er også mulig å gå til fots når snøen er hardpakket.

I dette området er det forbud mot motorisert ferdsel hele året.

Det største området

Dette området strekker seg fra Adventdalen helt over til østkysten av Spitsbergen. Området er variert, med store daler, isbreer og fjell. Her er det muligheter for kortere og lengre skiturer og turer med hundespann. Breinosa (Gruve 7-fjellet) og Foxfonna er områder nært Longyearbyen som er mye brukt som skiterreng.

Området er skuterfritt etter 1. mars. Det er åpnet for gjennomkjøring med skuter mellom Kjellstrømdalen og Agardhdalen, og for nyttetrafikk gjennom Bolterdalen/Tverrdalen og Reindalen/Lundstrømdalen.