Utsetting av drivstoffdepot på Svalbard krever en tillatelse fra Sysselmannen. Vi ønsker å ha oversikten over drivstoffdepotene og sikre at depoter ute er godt sikret mot forurensning, at de ikke er skjemmende i terrenget, at de ikke står for nært kulturminner og bygninger, og at depotene blir hentet inn etter bruk

Bestemmelsen om tillaltese gjelder ikke bare større depoter, men omfatter også mindre depoter i forbindelse med privatpersoners turvirksomhet på øygruppen.

Elektronisk søknadsskjema 
Ved å fylle ut skjemaet under, sender du en søknad om utsetting av drivstoff til Sysselmannen på Svalbard. Vi trenger mest mulig av de informasjonen vi spør etter, så prøv å fylle inn det du kan. Søknaden vil normalt bli behandlet i løpet av et par uker. 

Informasjon om søker 
 
 

 
Informasjon om deoptet