Nedenfor kan du lese Sysselmannens råd om trygg ferdsel for å unngå snøskred når du er på skuter- eller skitur:

 

 • Ut på tur i terrenget, tenk ASSS: Alltid Spade, Sender/mottager, Søkestang.
 • Snøskred løsner oftest i terreng brattere enn 30 grader.
 • Husk å ta med terrenget rundt deg i dine vurderinger og ikke bare det terrenget du ferdes i. Still deg spørsmålet: hva er over deg?
 • Snøskredet kan utløses i fjellsiden over deg og ramme deg, selv om du selv ikke ferdes bratt.
 • Vær oppmerksom på terrengfeller. Terrengfeller øker konsekvensene av å bli tatt i snøskred betraktelig. Terrengfeller kan f.eks. være trange daler og elveleier.
 • Ikke stopp eller parker i mulig utløpsområde til en skredbane.
 • Kjør én om gangen i skredutsatte områder. Følg kameraten din fra et trygt sted.
 • Vis forsiktighet når du skal hjelpe noen som har kjørt seg fast i et potensielt skredheng.
 • Hold deg til de vanlige skuter- og skiløypene, regelmessig ferdsel stabiliserer snødekket akkurat i sporet.
 • Bruk de ulike faresignalene, se punkter lenger ned, til å vurdere snøskredfaren i området du ferdes i.
 • Tenk alltid gjennom dine argumenter for og imot dine avgjørelser. Hvilke kriterier er til stede for at du kan gjennomføre valgt tur?

 Faresignaler:

 • FERSKE SNØSKRED – naturlig utløst – tydeligste tegnet på stor snøskredfare
 • DRØNNELYDER i snødekket – svake lag nede i snødekket som kollapser ved belastning, snølagene har ikke stabilisert seg.
 • SKYTENDE SPREKKER I SNØEN – kollapsen i det svake laget forplanter seg i snødekket.
 • Store temperatursvingninger eller mye nedbør eller mye vind over kort tid.
 • Vær særlig forsiktig første finværsdag etter snøfall /snøfall og vind / mye vind.

Dersom du ser at det går et snøskred når du er ute på tur, ber vi om at du varsler vakthavende hos Sysselmannen på telefonnummer: 7902 1222.

 Kilde: www.varsom.no