Sysselmannen får stadig flere søknader om ferdsel, forskning og annen forvaltning. Vi prøver å besvare søknadene så raskt som mulig. Svalbards høye miljøkrav krever en grundig behandling. Det vil derfor kunne ta lenger tid enn tidligere å få behandlet søknader hos oss.

Forvaltningsloven § 11a, om saksbehandlingstid, sier at vi skal gi foreløpig svar i saker som gjelder enkeltvedtak dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.

Sysselmannen på Svalbard vil fortsatt prøve å behandle saker raskt, men vi oppfordrer søkere og andre om å beregne inntil en måneds behandlingstid.