Den som har individuelt våpenkort kan låne ut eller overlate våpen som er oppført på våpenkortet til en annen for en periode på inntil fire uker. Gjelder utlånet pistol eller revolver kan kan slike våpen bare lånes ut eller overlates til andre som har gyldig våpenkort for tilsvarende våpentype. Låntaker må tilfredsstille våpenlovens krav til minstealder.
Våpen kan ikke lånes ut til noen som har fått sitt våpen tilbakekalt eller fått forbud mot å eie eller inneha våpen, eller som for øvrig må antas å være uskikket til å inneha våpen.
 
Den som låner ut eller på annen måte overlater våpen til en annen skal gi mottakeren en datert og underskrevet bevitnelse (utlånserklæring). Erklæringen gjelder som våpenkort for låntaker og skal følge våpenet. Utlånserklæring finner du nederst på siden.
Våpen kan ikke lånes ut til noen som har fått sitt våpen tilbakekalt eller fått forbud mot å eie eller inneha våpen, eller som for øvrig må antas å være uskikket til å inneha våpen.

Den som låner ut eller på annen måte overlater våpen til en annen skal gi mottakeren en datert og underskrevet bevitnelse (utlånserklæring). Erklæringen gjelder som våpenkort for låntaker og skal følge våpenet. Utlånserklæring finner du nederst på siden.

Bedrifter eller institusjoner som har kollektivt våpenkort kan utlevere skytevåpen til de av sine ansatte som i sitt arbeid har behov for våpen. Det skal utstedes kontrollseddel som gjelder som våpenkort.

Våpenforskriftens bestemmelser om utlån

Utlånserklæring for våpen