Våpen til isbjørnbeskyttelse kan leies hos autoriserte våpenforhandlere på Svalbard. Leie må godkjennes av Sysselmannen. Det kan være inntil en måneds behandlingstid for søknad om leie av våpen.

Longyear 78, Epost: info@longyear78.com, tlf 98 90 42 90.

Sportscenteret, Epost: stigk@sportscenteret.no, tlf 79 02 15 35.

Privatpersoner

Privatpersoner over 18 år som har norsk våpenkort, europeisk våpenpass eller annen dokumentasjon som viser at personen har tillatelse til å inneha våpen i sitt hjemland, kan leie rifle til isbjørnbeskyttelse i en periode på inntil 6 måneder. Gyldig legitimasjon med bilde må forevises sammen med våpenkort hos utleier. Utenlandsk våpenkort/tillatelse må være oversatt til norsk eller engelsk.

Personer som ikke innehar våpenkort, kan søke Sysselmannen om tillatelse til å leie våpen. Elektronisk søknadskjema finner du her.

Utenlandske statsborgere som har bodd i Norge kortere enn de 5 siste år, må laste opp vandelsattest fra hjemlandet i norsk eller engelsk oversettelse. Vandelsattesten må ikke være eldre enn 6 månder og må være oversatt av sertifisert oversetter.

 

Søknaden må inneholde all nødvendig dokumentasjon. Ufullstendige søknader blir ikke behandlet.
 

Generelle krav til søker:

  • Edruelig og pålitelig
  • Oppfylt alderskrav på 18 år
  • Må ha ferdighet i håndtering og bruk av rifle
  • Utenlandske statsborgere må legge ved vandelsattest fra hjemlandet i norsk eller engelsk oversettelse

Våpenet kan ikke overlates til andre, heller ikke i forbindelse med utlevering av våpenet fra utleier eller ved tilbakelevering.

Personer over 18 år kan leie signalutstyr.

Turoperatører og forskningsinstitusjoner

Turoperatører og forskningsinstitusjoner kan også leie våpen til isbjørnbeskyttelse. Én person må da stå som ansvarlig hos leietaker. Denne personen må oppfylle de samme kriteriene som private leietakere.

Elektronisk søknadskjema finner du her

Utenlandske statsborgere som har bodd i Norge kortere enn de 5 siste år, må laste opp vandelsattest fra hjemlandet i norsk eller engelsk oversettelse. Vandelsattesten må ikke være eldre enn 6 månder og må være oversatt av sertifisert oversetter.

Det kan være inntil en måneds behandlingstid for søknad om leie av våpen.