Våpen til isbjørnbeskyttelse kan leies hos autoriserte våpenforhandlere på Svalbard.

Ing. G. Paulsen, Epost: igp@spitsbergentravel.no, tlf 79 02 32 00.

Sportscenteret, Epost: stigk@sportscenteret.no, tlf 79 02 15 35.

Privatpersoner

Privatpersoner over 18 år som har norsk våpenkort, europeisk våpenpass eller annen dokumentasjon som viser at personen har tillatelse til å inneha våpen i sitt hjemland, kan leie rifle til isbjørnbeskyttelse i en periode på inntil 6 måneder. Gyldig legitimasjon med bilde må forevises sammen med våpenkort hos utleier. Utenlandsk våpenkort/tillatelse må være oversatt til norsk eller engelsk.

Personer som ikke innehar våpenkort, kan søke Sysselmannen om tillatelse til å leie våpen. Elektronisk søknadskjema finner du her.
Søknadsskjemaet sendes til vaapen@sysselmannen.no
Søknaden må inneholde all nødvendig dokumentasjon. Ufullstendige søknader blir ikke behandlet.
 

Generelle krav til søker:

  • Edruelig og pålitelig
  • Oppfylt alderskrav på 18 år
  • Må ha ferdighet i håndtering og bruk av rifle
  • Utenlandske statsborgere må legge ved vandelsattest fra hjemlandet i norsk eller engelsk oversettelse

Våpenet kan ikke overlates til andre, heller ikke i forbindelse med utlevering av våpenet fra utleier eller ved tilbakelevering.

Personer over 18 år kan leie signalutstyr.

Turoperatører og forskningsinstitusjoner

Turoperatører og forskningsinstitusjoner kan også leie våpen til isbjørnbeskyttelse. Én person må da stå som ansvarlig hos leietaker. Denne personen må oppfylle de samme kriteriene som private leietakere.

Elektronisk søknadskjema finner du her. Søknadsskjemaet sendes til vaapen@sysselmannen.no

Det kan være inntil en måneds behandlingstid for søknad om leie av våpen.