Fastboende på Svalbard har meldeplikt til Sysselmannen for turer til de store verneområdene. 

Disse områdene er:

• Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark
• Forlandet nasjonalpark
• Sør-Spitsbergen Nasjonalpark
• Nordaust-Svalbard naturreservat
• Søraust-Svalbard naturreservat

Se kart over ferdselsområder til høyre.

Dersom du skal kjøre skuter til disse områdene er det søknadsplikt. Dette ordnes på Sysselmannskontoret, i skranken.

Kan pålegge forsikring

Sysselmannen kan pålegge fastboende å tegne forsikring til dekning av eventuelle søk, redningsoperasjoner eller syketransporter (SAR) som måtte bli nødvendig i forbindelse med turen.

Svarbrev

Når Sysselmannen har mottatt melding om turopplegg for individuelle, vil du motta et svarbrev med saksnummer og med krav til søk- og redningsforsikring hvis du er pliktig til å stille det. Dette svarbrevet skal være med på turen. Dersom du blir kontaktet av Sysselmannen i løpet av turen på Svalbard skal du kunne vise frem svarbrevet som dokumentasjon på at du har hatt den nødvendige kontakten med Sysselmannen før turen startet.

Rapportering av feltdøgn etter endt tur

Skjema for innrapportering av feltdøgn skal fylles ut umiddelbart etter turen.

Skjema finner du her: Rapportering etter tur på Svalbard

 

ering etter tur på Svalbard