Fastboende på Svalbard har meldeplikt til Sysselmannen for turer til de store verneområdene. 

Disse områdene er:

• Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark
• Forlandet nasjonalpark
• Sør-Spitsbergen Nasjonalpark
• Nordaust-Svalbard naturreservat
• Søraust-Svalbard naturreservat

Dersom du skal kjøre skuter til disse områdene er det søknadsplikt. Dette ordnes på Sysselmannskontoret, i skranken.

Kan pålegge forsikring

Sysselmannen kan pålegge fastboende å tegne forsikring til dekning av eventuelle søk, redningsoperasjoner eller syketransporter (SAR) som måtte bli nødvendig i forbindelse med turen.

Når Sysselmannen har mottatt det ferdig utfylte skjemaet og eventuelt dokumentasjon på SAR- forsikring i de tilfellene det er nødvendig, vil du få utlevert et registreringskort som du må ta med deg på turen og vise frem dersom du blir kontaktet av representanter fra Sysselmannen.

Levere registreringskort

Når turen er ferdig skal registreringskortet fylles ut og leveres eller sendes tilbake til Sysselmannen så snart som mulig. Vær oppmerksom på at selv om Sysselmannen ikke har mottatt registreringskortet ditt og turen skulle vært ferdig, vil det alene ikke utløse noen søk- eller redningsaksjon. Det er derfor viktig at du har gjort avtale med noen du kjenner om at de skal melde deg savnet dersom du ikke er tilbake til et bestemt tidspunkt.