Hopp til innhold

Ut på tur

Du er fastboende på Svalbard når du har registrert deg i Befolkningsregisteret for Svalbard og har til hensikt å bo på Svalbard i minimum seks måneder.

Fastboende på Svalbard kan ferdes over det meste av øygruppen både sommer og vinter. Du har imidlertid meldeplikt dersom du skal inn i Sør-Spitsbergen, Forlandet og Nordvest-Spitsbergen nasjonalparker og Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard naturreservater. I boksen til høyre finner du nyttig informasjon som du trenger for turen.

Kart med ferdselsreguleringer

Spor i naturen

Bålrester, latriner, varder og andre spor i naturen skal ikke etterlates.

Les mer «Spor i naturen»

Ferdselsrestriksjoner

Det er satt høye mål for bevaringen av naturmiljøet og kulturminnene på Svalbard. Derfor er det innført ulike reguleringer på ferdselen.

Les mer «Ferdselsrestriksjoner»

Telting og leirslaging - fastboende

For å ivareta miljø og sikkerhet gjelder det spesielle regler dersom du skal overnatte i telt utenfor de regulerte teltplassene i bosetningene Longyearbyen og Ny-Ålesund.

Les mer «Telting og leirslaging - fastboende»

Våpen

På grunn av isbjørnfaren på Svalbard skal alle som beveger seg utenfor bosettingene ha egnede midler til skremming og jaging av isbjørn. Vi anbefaler også å ha med skytevåpen.

Les mer «Våpen»

Melde- og forsikringsplikt for fastboende

Fastboende på Svalbard har meldeplikt til Sysselmannen for turer til de store verneområdene. 

Les mer «Melde- og forsikringsplikt for fastboende»