En slagfelle, lokalt kalt svalbardfella, er godkjent til fangst av fjellrev på Svalbard. Det stilles krav til konstruksjonen av svalbardfella. Den tradisjonelle fallemfella er også godkjent for fangst.

Sysselmannen gjennomfører årlig kontroll av fellene som benyttes til fangst. Dette henger sammen med at enkelte av fellene som tidligere har vært brukt, ikke tilfredsstiller kravet til rask avliving og sikker fangst. Det kan være at fjærene er blitt for slakke, eller at fellene er konstruert på en annen måte enn den godkjente svalbardfella.

Basert på måling av en type slagfelle som i sin tid ble godkjent, kreves følgende minimumsmål:

  • Svalbardfellen skal bestå av minimum 15 mm stålstenger.
  • Fellen skal ha minimum 60 graders slagvinkel.
  • Det skal være to slagfjærer av spiral type, med minimumstykkelse 8 mm og seks vindinger.
  • Det skal være fem slagstenger og mindre enn 6 cm mellom slagstengene.
  • Avstanden mellom åtepinnen og fronten av fellen skal være ca 25 cm
  • For å sikre momentan avliving skal åpningskraften på fellen være på mer enn 14 kg.

 

Vi viser til § 30 (tillatte fangstredskaper) i høstingsforskriften:

"Fangst av fjellrev er kun tillatt med slagfelle og fallem. Fangstredskapene skal virke og ha slik slagkraft at reven blir drept øyeblikkelig.

Sysselmannen kan fastsette særskilte krav til spesifikasjon av feller og brukerkompetanse før de tas i bruk."

Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening leier ut svalbardfeller