Her kan du sende inn fangstrapport for røyefiske med garn.

Skjemaet har de samme informasjonsfeltene som på baksiden av ditt fiskekort. I fangstrapporten skal du oppgi kortnummer, navn og informasjon om fisket.

I henhold til forskrift om fiske etter røye på Svalbard, skal du rapportere fangsten snarest mulig og senest 1 uke etter at fisket er foretatt, med mindre ikke tilstrekkelig kommunikasjon foreligger. Du kan levere flere rapporter i løpet av fiskesesongen.

Du vil få tilsendt en kopi av rapporten til din e-postadresse.

Fangstrapport skal være innsendt senest 25. oktober.

Fiskesesong (år)     
Kortnummer     
Fornavn     
Etternavn     
E-post     
Mobiltelefon     
Har du fisket?
    
      
Fangstrapport     
ID-nr.DatoFangststed (innsjø/saltvann)Lengde (cm)Vekt (gram)Kjønn evt. kommentarer