For trofeer av fjellrev og fugler er ut- og innførsel ikke søknadspliktig. Fjellrevskinn skal imidlertid merkes hos Sysselmannen. For isbjørnskinn og andre deler av isbjørn gjelder strenge regler.

Fjellrev jaktet eller fanget på Svalbard skal merkes og registreres. Sysselmannen foretar registreringen og merkingen med mikrochip, dette er pr. d.d gratis. Ta kontakt for å avtale merking.
CITES-avtalen

Enkelte sjeldne arter på Svalbard omfattes av den internasjonale CITES-avtalen (Convention on International Trade of Endangered Species). CITES-avtalen regulerer handelen med sjeldne dyr og planter, enten de er levende eller døde. Avtalen gjelder også produkter fra disse artene.

Av artene på Svalbard er det isbjørn, hvalross og de fleste hvalartene som er omfattet av CITES-avtalen. For disse kreves det en egen CITES-tillatelse. Det er Miljødirektoratet som behandler søknader og gir CITES-tillatelser. Vær oppmerksom på at det kreves CITES-tillatelse både for ut- og innførsel.

Det er utarbeidet lister som viser hvilke arter som omfattes av bestemmelsene. På Miljødirektoratets nettsider kan du lese mer om CITES, se lenke.

Når det gjelder bestemmelser knyttet til ut- og innførsel av andre dyregrupper enn de som allerede er nevnt, anbefaler vi å kontakte Mattilsynet.