Det er ikke tillatt å innføre kjøtt og kjøttprodukter fra Svalbard til fastlandet. Viltkjøtt fra jakt på Svalbard er unntatt fra forbudet på visse vilkår.

Forbudet mot å innføre kjøtt og kjøttprodukter fra Svalbard til fastlandet gjelder også kjøtt som kan kjøpes i butikkene.

Unntak for viltkjøtt

Det er gjort unntak fra forbudet for viltkjøtt fra jakt på Svalbard. Det er lov å ta med seg inntil fem kilo viltkjøtt per person.

Innførsel av kjøtt og kjøttprodukter reguleres av Forskrift om forbud mot innførsel av dyr og smitteførende gjenstander og av Forordning (EF) nr 745/2005, se lenkene til høyre.