For informasjon om innførsel av flyttegods, se lenke til Tollvesenets nettside nedenfor, i rammen til høyre.