Privatpersoner bosatt på Svalbard må kjøpe sin alkoholkvote på Svalbard og har ikke anledning til å innføre alkohol avgiftsfritt fra fastlandet til Svalbard.

Det er spesielle regler for omsetning av alkoholholdige varer på Svalbard og for innførsel og utførsel av slike varer til og fra fastlandet.

Kvoteregulert alkoholomsetning på Svalbard

Salg av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard er kvoteregulert. Personer som er innført i Befolkningsregisteret for Svalbard kan kjøpe følgende månedlige kvote:

  • inntil to flasker brennevin (eller inntil fire flasker sterkvin)
  • inntil 0,5 flasker sterkvin (alternativt en flaske annenhver måned)
  • inntil 24 bokser eller halvflasker øl som ikke inneholder mer enn 4,75 volumprosent alkohol. Av årlig kvote kan likevel inntil 24 bokser eller halvflasker inneholde inntil 7 volumprosent alkohol
  • svakvin for rimelig forbruk

Sysselmannen kan gi personer som bor på Svalbard eller oppholder seg der mer enn 30 dager, tillatelse til kjøp etter samme kvoteregler. Dette gjelder likevel ikke for passasjerer og mannskap på passasjerfartøy, fiske- og fangstfartøy, forskningsfartøy og marinefartøy. Disse skal få alkohol på utførsel fra fastlandet.

Ved reise fra Svalbard til fastlandet

Svalbard er toll- og avgiftsfritt område. Dette betyr at varer som tas med fra Svalbard til fastlandet, blir tollbehandlet ved ankomst til fastlandet som om innreise skjedde fra utlandet. Hvis du har oppholdt deg på Svalbard i minst 24 timer, kan du ta med deg følgende alkoholholdige drikkevarer toll- og avgiftsfritt til fastlandet innenfor en verdigrense på NOK 6000: 

  • En liter drikk med alkoholstyrke over 22 til og med 60 volumprosent og 1,5 liter drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 22 volumprosent, eller tre liter drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 22 volumprosent
  • 2 liter øl med alkoholstyrke over 2,5 volumprosent, eller annen drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 4,75 volumprosent.

Dette betyr at man f.eks kan ta med 5 liter øl dersom man ikke medbringer andre alkoholholdige drikkevarer.

For å ta med alkoholholdige drikkevarer må du være over 18 år. For drikk med alkoholstyrke over 22 volumprosent må du være over 20 år.

Ved reise fra fastlandet til Svalbard

Privatpersoner med kortvarig opphold på Svalbard har ved innreise rett til å ta med alkoholholdig drikk til rimelig forbruk.

Omsetning og innførsel og utførsel av alkohol reguleres av Forskrift om alkoholordningen for Svalbard.

På Tollvesenets hjemmesider kan du lese mer om fortolling av større mengder alkohol enn kvoten.

Tobakksvarer

Du kan ta med deg følgende mengde tobakksvarer fra Svalbard til fastlandet:
A. 200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer, og
B. 200 blad sigarettpapir.

For å ta med tobakksvarer må du være over 18 år.

På Tollvesenets hjemmesider kan du lese mer om fortolling av større mengder tobakk enn kvoten.