Hopp til innhold

Innførsel og utførsel

Det er flere ulike regler for innførsel og utførsel til og fra Svalbard. Se sakene nedenfor for mer informasjon.

Flyttegods

For informasjon om innførsel av flyttegods, se lenke til Tollvesenets nettside nedenfor, i rammen til høyre.

Les mer «Flyttegods»

Kjæledyr

Sysselmannen vil ha oversikt over alle hunder på Svalbard. Vi ber derfor alle gi beskjed når hunder bytter eier, dør eller flytter til fastlandet. Send e-post til firmapost@sysselmannen.no

Svalbard er ikke omfattet av EØS-avtalen. Dette gjør at det er strenge bestemmelser for å sende eller ta med dyr og dyreprodukter fra Svalbard til fastlandet. I tillegg er det rabies på Svalbard, mens fastlandet er rabiesfritt.

Les mer «Kjæledyr»

Alkohol og tobakk

Privatpersoner bosatt på Svalbard må kjøpe sin alkoholkvote på Svalbard og har ikke anledning til å innføre alkohol avgiftsfritt fra fastlandet til Svalbard.

Les mer «Alkohol og tobakk»

Skinn/utstopping

For trofeer av fjellrev og fugler er ut- og innførsel ikke søknadspliktig. Fjellrevskinn skal imidlertid merkes hos Sysselmannen. For isbjørnskinn og andre deler av isbjørn gjelder strenge regler.

Les mer «Skinn/utstopping»

Kjøtt

Det er ikke tillatt å innføre kjøtt og kjøttprodukter fra Svalbard til fastlandet. Viltkjøtt fra jakt på Svalbard er unntatt fra forbudet på visse vilkår.

Les mer «Kjøtt»