Nedenfor finner du rapporter utgitt av Sysselmannen.

HTML kildeeditorTekstbryting

 

Rapport Innhold
Beredskapsplan mot akutt forurensning Beredskapsplan for akutt forurensning på Svalbard (2010)
Dokumentasjon fangsthytter på Svalbard 2009

I fangstfelt 23 (Magdalenefjord) og fangstfelt 24 (Flathuken)

Dokumentasjon fangsthytter på Svalbard 2010

I fangstfelt 4 – Calypsofeltet / Bellsund

Dokumentasjon fangsthytter på Svalbard 2011

I fangstfelt 36 - Negerpynten

Dokumentasjon fangsthytter på Svalbard 2012

I fangstfelt 12 og 28 - Fredheim og Austfjordneset

Dokumentasjon fangsthytter på Svalbard 2013

I fangstfelt 2, 3 og 5 - Søndre Hornsund, Nordre Hornsund og Midterhuken 

Dokumentasjon fangsthytter på Svalbard 2014

Haudegen - En tysk værstasjon fra 2. verdenskrig i Wordiebukten, Rijpfjorden på Nordaustlandet 

Forslag til verneplan Forslag til Plan for nye verneområder på Svalbard (2002)
Forvaltningsplan Bjørnøya Forvaltningsplan for Bjørnøya naturreservat 2005 -2010
Forvaltningsplan Hopen Utkast til forvaltningsplan for Hopen naturreservat 2007 - 2011
Forvaltningsplan naturreservater på Øst-Svalbard Forvaltningsplan for Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard naturreservater 2015-2023
Forvaltningsplan Ny-Ålesund Forvaltningsplan for de fredete bygningene i tettstedet (2008)
Fugleregistreringer i Liefdefjorden Forekomst og sårbarhetsvurdering av fugl på øyene i Liefdefjorden, Svalbard (2014)
Handlinsgplan mot fremmede arter Handlingsplan mot fremmede arter på Svalbard. Rapportserie nr. 1-2017
Indre Wijdefjorden Eit botanisk unikt steppeområde (2002)
Isbjørn avlivet på Svalbard Statistikk over isbjørn avlivet på Svalbard i perioden 1998-2005
Katalog prioriterte kulturminner Katalog prioriterte kulturminner og kulturmiljøer på Svalbard. Versjon 1.1 (2013)
Konsekvensutredning Plan for nye verneområder på Svalbard - Konsekvensutredning (2002)
Kulturminneplan for Svalbard Kulturminneplan for Svalbard 2013-2023
Miljøtiltak gruvene Ny-Ålesund Helhetlig plan for miljøtiltak i gruveområdet i Ny-Ålesund (Rapport nr 2/1999)
Observasjonspost Kulturminnerapport om restaurering av observasjonspost
Overvåking kulturmiljø Overvåking av kulturmiljø på Svalbard (Rapport nr 3/1999)
PCB på Svalbard PCB på Svalbard – Rapport 2011 (trykt)
Plan for forvaltning av svalbardrein Miljømål og status for reinen på Svalbard (2009)
Reiselivsstatistikk for Svalbard Rapport med reiselivsstatistikk for Svalbard i perioden 1997 - 2014
ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsanalyse for Svalbard (2013)
Svalbard inn i nytt årtusen Utdrag fra sysselmann Mortens Ruuds rapport for perioden 1998-2001
Teknisk industrielle kulturminner Plan for teknisk industrielle kulturminner i Longyearbyen og omegn (2010)
Turisme og friluftsliv på Svalbard Strategidokument for turisme og friluftsliv på Svalbard (rapport 1/2006)
Åremålsrapport Per Sefland Åremålsperioden 15. september 2005 til 15. september 2009
Årsrapport 2006 Sysselmannens årsrapport til Justisdepartementet
Årsrapport 2007 Sysselmannens årsrapport til Justisdepartementet
Årsrapport 2008 Sysselmannens årsrapport til Justisdepartementet
Årsrapport 2009 Sysselmannens årsrapport til Justisdepartementet
Årsrapport 2010 Sysselmannens årsrapport til Justisdepartementet
Årsrapport 2011 Sysselmannens årsrapport til Justisdepartementet
Årsrapport 2012 Sysselmannens årsrapport til Justisdepartementet
Årsrapport 2013 Sysselmannens årsrapport til Justisdepartementet
Årsrapport 2014 Sysselmannens årsrapport til Justisdepartementet
Årsrapport 2015 Sysselmannens årsrapport til Justisdepartementet
Årsrapport 2016 Sysselmannens årsrapport til Justisdepartementet
Årsrapport 2017 Sysselmannens årsrapport til Justisdepartementet