Sysselmannen har utgitt en rekke brosjyrer med informasjon om vårt arbeid og spennende steder på Svalbard. Disse finner du nedlastbare her:

 

Brosjyrer

Innhold

Clean Up Svalbard

Folder om Clean Up Svalbard-prosjektet

Dyrenes sikkerhet - ditt ansvar

Folder for skuterkjørere 

Hiorthhamn

Historisk hefte om tidlig kulldrift på Svalbard *)

Isbjørn på Svalbard

Brosjyre om isbjørn laget av Norsk Polarinstitutt

Isfjorden

Hefte om natur og kulturminner i Isfjorden *)

Longyearbyen - fra company town til moderne by

Hefte om Longyearbyens historie

Ny-London

Folder om Ny-London i Kongsfjorden

Ny-Ålesund

Historisk hefte om Ny-Ålesund

Når du ferdes på Svalbard

Brosjyre til turister og tilreisende om svalbardmiljøloven med forskrifter

Opplev Svalbard

Brosjyre om historie, natur og kulturminner på Svalbard

Sammen bevarer vi svalbardnaturen

Folder om Svalbard Miljøvernfond og miljøgebyr for tilreisende til Svalbard

Sikkerhet på Svalbard

Brosjyre om sikkerhet i felt

Skuterkjøring på Svalbard

Folder for tilreisende skuterkjrøre

Smeerenburg

Historisk hefte om hvalfangst *)

Svalbardtraktaten

Informasjonsfolder om Svalbardtraktaten

Sysselmannen på Svalbard

Brosjyre om Sysselmannens virksomhet

Verneområder på Svalbard

Brosjyre om verneområdene på Svalbard

Villa Fredheim

Historisk hefte om fangstmannen Hilmar Nøis og fangstasjonen Fredheim *)

Virgohamna

Historisk hefte om Virgohamna som utgangspunkt for polferder *)