Her ligger beredskapsplanen mot akutt forurensning på Svalbard

Se særlig lenker til vedlegg 1 (varslingslister) og vedlegg 8.1 (varsling til Kystverket). 

Planen består av følgende hovedelementer:

A: Beredskap og administrasjon (kap. 1-4 - side 3-8).
B: Aksjon (kap. 5-9 - side 9-25).
C: Vedlegg til planen.

Planen ble sist revidert 30.11.2010.