Friske fraspark - Reiselivskonferansen 2016

Reiselivsnæring og forsknings-/undervisningsinstitusjoner inviterer til konferansen "Friske fraspark" i Longyearbyen 5-7. september 2016.

Les mer «Friske fraspark - Reiselivskonferansen 2016»

Søknader våren 2016

Svalbards miljøvernfond har mottatt 53 søknader om støtte til miljøvernprosjekter på Svalbard. Det totale søknadsbeløpet er 27,3 millioner kroner.

Les mer «Søknader våren 2016»

Husk søknadsfristen 1. februar

Søknadsfristen for første tildelingsrunde i 2016 nærmer seg og Svalbards miljøvernfond minner om at søknader må være levert gjennom elektronisk søknadssenter innen utløpet av mandag 1. februar.

Les mer «Husk søknadsfristen 1. februar»

Fjellrevens bevegelsesmønster

Norsk Polarinstitutt har undersøkt hvordan og hvor langt fjellrev beveger seg gjennom året på Svalbard. Hensikten er å fremskaffe forvaltningsrettet kunnskap med hensyn til den årlige fjellrevfangsten.

Les mer «Fjellrevens bevegelsesmønster»

Laksefiske i Isfjorden, Svalbard 2014

Genetiske analyser av laks som ble fanget i kilenot i Isfjorden på Svalbard viser at laksene stammer fra nordlige lakseelver, og de aller fleste fra russiske elver.

Les mer «Laksefiske i Isfjorden, Svalbard 2014»

Kunngjøring - 18. tildelingsrunde - Våren 2016

Svalbards miljøvernfond har inntil 16 millioner kroner disponibelt til prosjektstøtte i 2016.

Les mer «Kunngjøring - 18. tildelingsrunde - Våren 2016»

33 nye tildelinger fra Svalbards miljøvernfond

Svalbards miljøvernfond har i styremøte 24. november tildelt 8,44 millioner kroner til 33 miljøvernprosjekter.

Les mer «33 nye tildelinger fra Svalbards miljøvernfond»

Konferanse om energiøkonomisering i Longyearbyen

Longyearbyen lokalstyre og Visit Svalbard arrangerer konferanse om energiøkonomisering 2. desember. Konferansen har fått støtte fra Svalbards miljøvernfond. Mer informasjon her.

Søknader høsten 2015

Svalbards miljøvernfond har mottatt 69 søknader om støtte til miljøvernprosjekter på Svalbard. Det totale søknadsbeløpet er 29,4 millioner kroner.

Les mer «Søknader høsten 2015»

Husk søknadsfristen 15. september

Søknadsfristen for andre tildelingsrunde i 2015 nærmer seg og Svalbards miljøvernfond minner om at søknader må være levert gjennom elektronisk søknadssenter innen utløpet av tirsdag 15. september.

Les mer «Husk søknadsfristen 15. september»

Vis mer