Hopp til start av innhold
Til startsiden

Tildelinger 2015

 Søknadsfrist 1. februar 2015.

Elektronisk søknadssenter åpner for innsending av søknader medio desember 2014.

 

 

 

Aktuelt

Svalbards miljøvernfond


Svalbards miljøvernfond har i styremøte 25. november tildelt 6,361 millioner kroner til 36 miljøvernprosjekter.

Filmen fra Camp Svalbard -2014 viser aktivt friluftsliv for ungdommer på Svalbard.

Kunnskapsfilmen  Økosystemer i endring viser hvordan klimaendring påvirker økosystemer på Svalbard.

Ny rapport om Adventdaldeltaet og fjæreplytt

Svalbards miljøvernfond har mottatt 71 søknader om støtte til miljøvernprosjekter på Svalbard. Det totale søknadsbeløpet er 25,2 millioner kroner.

Klima-, kulturminne-, friluftsliv- og folkehelseprosjekter er prioriteringer for Svalbards miljøvernfond i 2014. Se kunngjøring for fullstendig oversikt over føringer og formål. Fristen for å søke om støtte fra Svalbards miljøvernfond er mandag 15. september 2014.

Atlantisk laks som fanges i Isfjorden på Svalbard har opprinnelse fra elver i Nord-Troms, Finnmark og østover til Pechora, Russland. Prosjektleder Martin Svenning ved Norsk institutt for naturforskning har dokumentert dette gjennom fangst av laks med kilenot i Adventfjorden og genetiske analyser som er sammenstilt med den genetiske databasen som er etablert for 183 lakseelver i Norge og Russland.

Kings Bay AS har restaurert rørkasser som ble anlagt i 1965 og 1966 ved etableringen til European Space Research Organization (ESRO) i Ny-Ålseund med Kongsfjord telemetristasjon.

Søknader til Svalbards miljøvernfond skal nå sendes inn gjennom det elektroniske søknadssenteret til Miljødirektoratet. Samtidig forenkles søknadsprosessen, rapportering og utbetalingsanmodninger for nye prosjekter.

En forskergruppe ledet av Århus universitet ved Jesper Madsen har studert hvordan den økte bestand av kortnebbgås, Anser brachyrhynchus påvirker vegetasjonen på SvalbardVis nyhetsarkiv
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. Alternativt: Klikk på liten a i menyen for å forminske, a-en i midten for normal størrelse, eller stor a for å forstørre.
Hopp til start av innhold Hopp til meny