Hopp til start av innhold
Til startsiden

Tildelinger 2014

Neste søknadsfrist:

15. september 2014.

Vi har nå 6 millioner kroner til miljøvernprosjekter på Svalbard. 

Søknad om tilskudd sendes inn gjennom elektronisk søknadssenter.

 

 

Aktuelt

Svalbards miljøvernfond


Svalbards miljøvernfond har 6 millioner kroner for tildeling høsten 2014. Søknadsfristen er 15. september og søknader skal nå sendes inn gjennom elektronisk søknadssenter.  

Kings Bay AS har restaurert rørkasser som ble anlagt i 1965 og 1966 ved etableringen til European Space Research Organization (ESRO) i Ny-Ålseund med Kongsfjord telemetristasjon.

Søknader til Svalbards miljøvernfond skal nå sendes inn gjennom det elektroniske søknadssenteret til Miljødirektoratet. Samtidig forenkles søknadsprosessen, rapportering og utbetalingsanmodninger for nye prosjekter.

En forskergruppe ledet av Århus universitet ved Jesper Madsen har studert hvordan den økte bestand av kortnebbgås, Anser brachyrhynchus påvirker vegetasjonen på Svalbard

Svalbard Husky er nå sertifisert som miljøfyrtårn og har som ambisjon å tilby en mest mulig miljøvennlig opplevelse av Svalbardnaturen.

 

Prosjektet Svalbards ringed seal harvest dokumenterer normal vekst og god kondisjon hos ringsel, men stiller også spørsmål om redusert utbredelse av fjordis påvirker ungeproduksjon og overlevelse.

Svalbards miljøvernfond har i styremøte 23 – 25. april tildelt totalt 10 millioner kroner til 37 miljøvernprosjekter. Styreleder Morten Ruud fremhever at det var svært mange gode søknader i denne tildelingsrunden og fondet har valgt å tildele støtte til mange av de omsøkte prosjektene som har til felles at de bidrar til miljøvernarbeidet på Svalbard. 

Norsk Polarinstitutt har nå avsluttet prosjektet «Modellering av snødrift og kartlegging av isbjørnhabitat»

Sluttrapport fra en sammenlignende studie mellom Kongsfjorden og Isfjorden

Samarbeid mellom jegere, forvaltning og forskning gir viktig informasjon og kunnskap om Svalbardrein.Vis nyhetsarkiv
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. Alternativt: Klikk på liten a i menyen for å forminske, a-en i midten for normal størrelse, eller stor a for å forstørre.
Hopp til start av innhold Hopp til meny