Kunngjøring - 17. tildelingsrunde - Høsten 2015

Svalbards miljøvernfond har inntil 8,7 millioner kroner disponibelt til prosjektstøtte høsten 2015.

Les mer «Kunngjøring - 17. tildelingsrunde - Høsten 2015»

O-kart for Longyearbyen

Nye orienteringskart skal bidra til økt uteaktivitet og opplæring i bruk av kart og kompass

Les mer «O-kart for Longyearbyen»

Vinterregn

Svalbardvinteren har blitt varmere og mer regnfull med konsekvenser for dyreliv og samfunn. NTNU presenterer her en trend som har forsterket seg det siste tiåret

Les mer «Vinterregn»

Bjørnis og de røde prikkene

Kunnskap fra forskning om natur og miljø på Svalbard har fått et kunstnerisk uttrykk i en lettfattelig og engasjerende barnebok

Les mer «Bjørnis og de røde prikkene»

Resultat fra prosjektene

Mange prosjekter er avsluttet og rapportert til Svalbards miljøvernfond. Her er oversikt og lenker til hvert enkelt prosjekt som nå får utbetalt støtten fra fondet.

Les mer «Resultat fra prosjektene»

Vedlikehold av gamle sykehuset på Hiorthhamn

Restaurering av vinduer i det gamle Sykehuset på Hiorthhamn er nå fullført. Prosjektet er et godt eksempel på hvordan tilskudd fra Svalbards miljøvernfond kan nyttes til enkle kuturminnetiltak.

Les mer «Vedlikehold av gamle sykehuset på Hiorthhamn»

Bysykler i Longyearbyen

Gratis utlån av sykler skal bidra til økt fokus på miljøvennlig transport og redusert motorferdsel i Longyearbyen.

Les mer «Bysykler i Longyearbyen»

Nytt turkart til alle i Longyearbyen

Mange har savnet et turkart for nærområdene rundt Longyearbyen. Nå er det her, produsert av Norsk Polarinstitutt i samarbeid med Sysselmannen. Takket være Svalbards miljøvernfond får alle husstander i Longyearbyen et gratis eksemplar i postkassa denne uka.

Les mer «Nytt turkart til alle i Longyearbyen»

32 nye tildelinger fra Svalbards miljøvernfond

Svalbards miljøvernfond har i styremøte 24. april tildelt 7,3 millioner kroner til 32 miljøvernprosjekter.

Les mer «32 nye tildelinger fra Svalbards miljøvernfond»

Ny bok om moser og lav rundt Pyramiden

The Polar-Alpine Botanical Garden-Institute (PABGI) har nå publisert en guide om lav og moser i og rundt Pyramiden.

Les mer «Ny bok om moser og lav rundt Pyramiden»

Vis mer