Hopp til start av innhold
Til startsiden

Tildelinger 2015

Elektronisk søknadssenter er nå åpent for innsending av søknader.

Søknadsfrist 1. februar 2015.

Vedtak om tildeling forventes offentliggjort 24. april 2015

 

 

Aktuelt

Svalbards miljøvernfond


Svalbards miljøvernfond har totalt 16 millioner kroner til miljøvernprosjekter i 2015. Søknadsfristen for første tildelingsrunde er 1. februar 2015.

Ny rapport om moser rundt Longyearbyen nå er publisert av NTNU. Her stilles det det spørsmål om hva moser betyr for økosystemet på Svalbard og rapporten er i tillegg rikt illustrert med bilder av ulike arter som kan observeres rundt byen.

Svalbards miljøvernfond har i styremøte 25. november tildelt 6,361 millioner kroner til 36 miljøvernprosjekter.

Filmen fra Camp Svalbard -2014 viser aktivt friluftsliv for ungdommer på Svalbard.

Kunnskapsfilmen  Økosystemer i endring viser hvordan klimaendring påvirker økosystemer på Svalbard.

Ny rapport om Adventdaldeltaet og fjæreplytt

Svalbards miljøvernfond har mottatt 71 søknader om støtte til miljøvernprosjekter på Svalbard. Det totale søknadsbeløpet er 25,2 millioner kroner.

Klima-, kulturminne-, friluftsliv- og folkehelseprosjekter er prioriteringer for Svalbards miljøvernfond i 2014. Se kunngjøring for fullstendig oversikt over føringer og formål. Fristen for å søke om støtte fra Svalbards miljøvernfond er mandag 15. september 2014.

Atlantisk laks som fanges i Isfjorden på Svalbard har opprinnelse fra elver i Nord-Troms, Finnmark og østover til Pechora, Russland. Prosjektleder Martin Svenning ved Norsk institutt for naturforskning har dokumentert dette gjennom fangst av laks med kilenot i Adventfjorden og genetiske analyser som er sammenstilt med den genetiske databasen som er etablert for 183 lakseelver i Norge og Russland.

Kings Bay AS har restaurert rørkasser som ble anlagt i 1965 og 1966 ved etableringen til European Space Research Organization (ESRO) i Ny-Ålseund med Kongsfjord telemetristasjon.Vis nyhetsarkiv
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. Alternativt: Klikk på liten a i menyen for å forminske, a-en i midten for normal størrelse, eller stor a for å forstørre.
Hopp til start av innhold Hopp til meny