33 nye tildelinger fra Svalbards miljøvernfond

Svalbards miljøvernfond har i styremøte 24. november tildelt 8,44 millioner kroner til 33 miljøvernprosjekter.

Les mer «33 nye tildelinger fra Svalbards miljøvernfond»

Konferanse om energiøkonomisering i Longyearbyen

Longyearbyen lokalstyre og Visit Svalbard arrangerer konferanse om energiøkonomisering 2. desember. Konferansen har fått støtte fra Svalbards miljøvernfond. Mer informasjon her.

Søknader høsten 2015

Svalbards miljøvernfond har mottatt 69 søknader om støtte til miljøvernprosjekter på Svalbard. Det totale søknadsbeløpet er 29,4 millioner kroner.

Les mer «Søknader høsten 2015»

Husk søknadsfristen 15. september

Søknadsfristen for andre tildelingsrunde i 2015 nærmer seg og Svalbards miljøvernfond minner om at søknader må være levert gjennom elektronisk søknadssenter innen utløpet av tirsdag 15. september.

Les mer «Husk søknadsfristen 15. september»

Digitalisering av Herta Lamperts fotosamling

Omfattende dokumentasjon av natur, landskap, arbeidsliv, de russiske bosetningene og dagliglivet i hverdag og fest på Svalbard over flere tiår er nå digitalisert.

Les mer «Digitalisering av Herta Lamperts fotosamling»

Kunngjøring - 17. tildelingsrunde - Høsten 2015

Svalbards miljøvernfond har inntil 8,7 millioner kroner disponibelt til prosjektstøtte høsten 2015.

Les mer «Kunngjøring - 17. tildelingsrunde - Høsten 2015»

O-kart for Longyearbyen

Nye orienteringskart skal bidra til økt uteaktivitet og opplæring i bruk av kart og kompass

Les mer «O-kart for Longyearbyen»

Vinterregn

Svalbardvinteren har blitt varmere og mer regnfull med konsekvenser for dyreliv og samfunn. NTNU presenterer her en trend som har forsterket seg det siste tiåret

Les mer «Vinterregn»

Bjørnis og de røde prikkene

Kunnskap fra forskning om natur og miljø på Svalbard har fått et kunstnerisk uttrykk i en lettfattelig og engasjerende barnebok

Les mer «Bjørnis og de røde prikkene»

Resultat fra prosjektene

Mange prosjekter er avsluttet og rapportert til Svalbards miljøvernfond. Her er oversikt og lenker til hvert enkelt prosjekt som nå får utbetalt støtten fra fondet.

Les mer «Resultat fra prosjektene»

Vis mer