Kjerstin Askholt er sysselmann på Svalbard. Hun tiltrådte stillingen 1.10.2015, og kom fra stillingen som ekspedisjonssjef i Polaravdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Kjerstin Askholt er født i Oslo i 1962 og har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo i 1988. Hun har vært ekspedisjonssjef i Polaravdelingen siden 2003. Tidligere har hun hatt ulike lederstillinger i Kriminalomsorgsavdelingen i departementet. Hun har også blant annet arbeidet som underdirektør ved Bredtveit fengsel.