Mikroplastikk i kystnære områder på Svalbard

Forekomsten av mikroplastikk i sjøvann, sedimenter og bunnorganismer er kartlagt i områdene Adventfjorden, Kongsfjorden og Breibogen.

Les mer «Mikroplastikk i kystnære områder på Svalbard»

Adventfjorden - modellsystem for klimaendring

Prosjektet har fremskaffet ny kunnskap om sesong- og årsvariasjon innen det arktiske systemet og hvordan havklimaet påvirker artssammensetningen.

Les mer «Adventfjorden - modellsystem for klimaendring»

Restaurering av lokomotivet i Ny-Ålesund

Både lokomotivet og vognene er ferdig restaurerte og tilbake på plass i Ny- Ålesund.

Les mer «Restaurering av lokomotivet i Ny-Ålesund»

Geoecological analysis in coal mining settlements

The effects of coal mining activities on the Arctic environment have been quantified in the areas of Longyearbyen and Barentsburg.

Les mer «Geoecological analysis in coal mining settlements»

 
Vis mer