Seminar - Arktiske energiløsninger

SINTEF inviterer til seminar om energiløsninger i arktiske strøk. Tid og sted: 13. september på universitetssenteret i Longyearbyen.

Les mer «Seminar - Arktiske energiløsninger»

Hundesport på Svalbard

Longyearbyen hundeklubb har fått støtte til innkjøp av utstyr som bidrar til mer aktivitet og bedre miljø i hundegården. 

Les mer «Hundesport på Svalbard»

Sources tracing and impact of PFASs at Svalbard

The results of the project show that per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are obviously distributed in the environment on Svalbard and there are potential risks for human and wildlife. 

Les mer «Sources tracing and impact of PFASs at Svalbard»

Kunngjøring - 19. tildelingsrunde - Høsten 2016

Svalbards miljøvernfond har inntil 9,8 millioner kroner disponibelt til prosjektstøtte høsten 2016.

Les mer «Kunngjøring - 19. tildelingsrunde - Høsten 2016»

Ny utstilling på Ny-Ålesund museum

Skal du til Ny-Ålesund? Da må du besøke den flotte, nye utstillinga på Ny-Ålesund museum!

Les mer «Ny utstilling på Ny-Ålesund museum»

Polar cyanobacteria and their toxins: are we safe?

The project provides significant data concerning potential environmental threats of naturally occurring hepatotoxins and neurotoxins in Longyearbyen.

Les mer «Polar cyanobacteria and their toxins: are we safe?»

Marin mikroplastikk i sedimenter på Svalbard

Havforskningsinstituttet har undersøkt forekomsten av mikroplastikk i sedimenter og dyr i Adventfjorden.

Les mer «Marin mikroplastikk i sedimenter på Svalbard»

Kystsonedata - en evaluering av eksisterende datasett

Omfattende kartlegging ved dykking har bidratt til verdifull dokumentasjon om det marinbiologiske miljøet i Svalbards grunnområder.

Les mer «Kystsonedata - en evaluering av eksisterende datasett »

Presentasjonsmøte "Kortreist betong"

Tid: onsdag 11. mai kl 9-10
Sted: Møterom i 2. etasje hos LNS Spitsbergen

Les mer «Presentasjonsmøte "Kortreist betong"»

Svalbardflora.no

Et nytt og oppdatert floraverk for Svalbard er på plass! Svalbardflora.no representerer en solid informasjonskilde for alle som er interessert i karplanter på Svalbard.

Les mer «Svalbardflora.no»

Vis mer