Ny utstilling på Ny-Ålesund museum

Skal du til Ny-Ålesund? Da må du besøke den flotte, nye utstillinga på Ny-Ålesund museum!

Les mer «Ny utstilling på Ny-Ålesund museum»

Polar cyanobacteria and their toxins: are we safe?

The project provides significant data concerning potential environmental threats of naturally occurring hepatotoxins and neurotoxins in Longyearbyen.

Les mer «Polar cyanobacteria and their toxins: are we safe?»

Marin mikroplastikk i sedimenter på Svalbard

Havforskningsinstituttet har undersøkt forekomsten av mikroplastikk i sedimenter og dyr i Adventfjorden.

Les mer «Marin mikroplastikk i sedimenter på Svalbard»

Kystsonedata - en evaluering av eksisterende datasett

Omfattende kartlegging ved dykking har bidratt til verdifull dokumentasjon om det marinbiologiske miljøet i Svalbards grunnområder.

Les mer «Kystsonedata - en evaluering av eksisterende datasett »

Presentasjonsmøte "Kortreist betong"

Tid: onsdag 11. mai kl 9-10
Sted: Møterom i 2. etasje hos LNS Spitsbergen

Les mer «Presentasjonsmøte "Kortreist betong"»

Svalbardflora.no

Et nytt og oppdatert floraverk for Svalbard er på plass! Svalbardflora.no representerer en solid informasjonskilde for alle som er interessert i karplanter på Svalbard.

Les mer «Svalbardflora.no»

Jernlageret i Ny-Ålesund har fått nytt tak

Ny-Ålesund har Svalbards største konsentrasjon av automatisk freda bygninger og Kings Bay AS har de siste årene stadig jobbet med å oppgradere disse.

Les mer «Jernlageret i Ny-Ålesund har fått nytt tak»

Ship Traffic Particulate Matter Emission (SHIPMATE)

In the SHIPMATE-project, NILU has carried out measurements of a large number of pollutants and aerosol components at the Mt. Zeppelin observatory during 2014 and 2015, with focus on the summer period (April to September).

Les mer «Ship Traffic Particulate Matter Emission (SHIPMATE)»

Hva spiser egentlig svalbardrypa?

Pilotprosjektet har testet muligheten for å bruke DNA analyse av rypeavføring til å studere rypediett.

Les mer «Hva spiser egentlig svalbardrypa?»

Effekt av klimaendring på planteproduksjon

Norut har gjennomført analyser av plantevekst i forhold til temperatur over Nordenskiöld Land. Resultatene viser at selv om temperaturen på Svalbard har økt vesentlig de siste 15 årene, så har det ikke vært temperaturøkning i perioden med plantevekst.

Les mer «Effekt av klimaendring på planteproduksjon»

Vis mer