Måling av lokal luftforurensing i Ny-Ålesund

Miljøstatus for nitrogen og svovelholdige luftforurensinger i Ny-Ålesund er kartlagt.

Les mer «Måling av lokal luftforurensing i Ny-Ålesund»

Hvor skjer økosystem-interaksjonene?

Norsk Polarinstitutt har laget en liten filmsnutt fra sitt feltarbeid ved Alkhornet i sommer.

Les mer «Hvor skjer økosystem-interaksjonene?»

Svalbards isbreer - en populærvitenskapelig og kunstnerisk reise

Resultatet av prosjektet er en kunstnerisk kortfilm som viser Svalbards isbreer i en tid med klimaendringer og forurensing.

Les mer «Svalbards isbreer - en populærvitenskapelig og kunstnerisk reise»

Kortreist betong på Svalbard

Kan lokal stein benyttes i betongproduksjon på Svalbard?

Les mer «Kortreist betong på Svalbard»

Kunngjøring - 20. tildelingsrunde - Våren 2017

Svalbards miljøvernfond har inntil 19 millioner kroner disponibelt til prosjektstøtte i 2017.

Les mer «Kunngjøring - 20. tildelingsrunde - Våren 2017»

Filmvisning: Svalbards isbreer - en kunstnerisk reise

Kortfilmen er støttet av Svalbards miljøvernfond og vises i Longyearbyen kulturhus 4. desember kl 14:10. Fri entre.

Les mer «Filmvisning: Svalbards isbreer - en kunstnerisk reise»

30 nye tildelinger fra Svalbards miljøvernfond

Svalbards miljøvernfond har i styremøte i Tromsø 30. november 2016 tildelt 8,8 millioner kroner til 30 miljøvernprosjekter.

Les mer «30 nye tildelinger fra Svalbards miljøvernfond»

Sårbarhetsanalyse for utvalgte lokaliteter i Isfjorden

Svalbard Cruise Network har ved hjelp av Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en sårbarhetsanalyse for fire lokaliteter i Billefjorden. Rapporten skal være et nyttig verktøy for lokale turoperatører i planleggingen av turtilbud til cruisenæringen.

Les mer «Sårbarhetsanalyse for utvalgte lokaliteter i Isfjorden»

Boklansering: Søppelplasten i havet

Plast er et stort miljøproblem, og boka skildrer blant annet hvordan havet, sjøfuglenes matfat, er i ferd med å bli en søppeldynge hvor alt liv er truet. Ta med barna og kom på boklanseringen torsdag 22. september kl 18 på Svalbard museum!  

Les mer «Boklansering: Søppelplasten i havet»

Søknader høsten 2016

Svalbards miljøvernfond har mottatt 62 søknader om støtte til miljøvernprosjekter på Svalbard. Det totale søknadsbeløpet er 23,1 millioner kroner.

Les mer «Søknader høsten 2016»

Vis mer