Sysselmannen oppfordrer turoperatører og individuelle reisende om å unngå ilandstigninger på Midterhuken/Gåsbergkilen i Bellsund inntil videre.

Det er mange reinsimler i dette området og kalvingen er i full gang. Området er også viktig for hekkende gjess.  På grunn av topografi og terreng vil ilandstigninger med stor sannsynlighet virke svært forstyrrende.  Sysselmannen vil følge opp situasjonen videre framover.