Sysselmannen på Svalbard låner ut hytter til fastboende på Svalbard i påsken, i perioden 12. - 17. april. Nedenfor finner du resultatet av årets trekning.

Calypsobyen: Einar Olsen     1. reserve: Wes Farnsworth

Austbotnhytta: Svenn Are Johansen     1. reserve: Pål Gunnar Ellingsen

Krosspynten: Trond Sandmo     1. reserve: Vide Brant

Villa Purpur: Camilla Buran     1. reserve: Vide Brant

Villa Møen: Erik Myrum Ness      1. reserve: Jonathan Teuchert

Laksevågen: Kjetil Figenschou    1. reserve: Sigbjørn Haugen

Gråhuken

Worsleyhamna: Jonathan Teuchert

Texas Bar: Sigbjørn Haugen

Polheim: Ingebrigt Grimsmo    1. Reserve: Yann Rashid

Hyttevika: Wes Farnsworth    1. Reserve: Einar Olsen

 

Vi minner om følgende:

Hvis turen må avlyses, meld fra til Sysselmannen v/Hans Olav Stegarud så raskt som mulig, slik at de som er trukket som reserve kan få tilbud om å låne hytta.

Turer som medfører ferdsel i nasjonalparker er meldepliktige. Skjema fås hos Sysselmannen og leveres her.

Sysselmannen er ikke godt kjent med aktuelle is- og føreforhold i områdene.

Sysselmannen kan ikke garantere for hyttas tilstand, utstyr etc. Ta med ved til eget forbruk.

Hyttene er fredete kulturminner og skal behandles deretter, jf. svalbardmiljøloven.

Meld fra til Sysselmannen om eventuelle skader, ta gjerne med fotografier. Hvis hytta har akutte skader som hull i dører eller knuste ruter etter isbjørnbesøk, er det fint om dere tetter skaden midlertidig ved å slå papp, plast eller trebord utenpå. Unngå å fjerne eldre materialer.

Husk å ta med mat og avfall hjem, og ta ut asken fra ovnen.

God tur!