Det blir mulighet for tilgang til de evakuerte boligene for å hente ut eiendeler i dag, tirsdag, mellom klokken 15.00 og 19.00.

Sysselmannen vil heretter legge opp til at de som ble evakuert fra området, kan hente ut eiendeler en gang i uken, fortrinnsvis i helgene. Tidspunktet vil være avhengig av værforholdene og NVEs vurdering av snøskredfaren.

Tidspunktet blir kunngjort på Sysselmannens hjemmesider og på Facebook før hver helg - første gang kommende fredag.