Valgdagen for Stortings- og sametingsvalget 2017 er fastsatt til 11.september. Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni i valgåret. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Stemmeberettigede som oppholder seg på Svalbard valgdagen og som vil gjøre bruk av sin stemmerett, kan avgi forhåndsstemme på fastlandet i perioden 10.august til og med 8.september.

På Svalbard foregår forhåndsstemmegivningen i Longyearbyen i Næringsbygget til følgende tider:

Fra og med 3.juli til og med 4. august: mandag – fredag kl 09.00 – 15.00.

Fra og med 7.august til og med 1.september: mandag – fredag kl 08.30 – 15.30

Mottak av forhåndsstemmer i Ny-Ålesund, Hopen og Bjørnøya skjer etter nærmere kunngjøring på hvert enkelt sted.

Nødvending materiell er lagt ut på stemmestedene.

Husk å ta med legitimasjon ved fremmøte for stemmegivning.

Mer informasjon om valget kan hentes fra www.valg.no