Det har gått et snøskred ned mot skuterløypa opp til Linken over Hiorthhamn. Ingen er tatt av skredet. Sysselmannen ber skuterførere og andre om å melde ifra hvis de utløser eller observerer snøskred, selv om ingen er tatt eller skadet som følge av skredet. Dette for å unngå at det blir iverksatt unødvendige lete- og redningsaksjoner.

Sysselmannen oppfordrer folk som ferdes i terrenget om å være forsiktige og ta sine forholdsregler.

Følg med på skredvarsel på varsom.no