I forbindelse med rivingsarbeider har Sysselmannen gitt LNSS tillatelse til ferdsel i det evakuerte området i Lia. Det generelle ferdselsforbudet i området gjelder fremdeles.