Sysselmannen har i dag opphevet ferdselsforbudet og evakueringen som har vært gjeldende i Lia fra 24. februar i år.

Dette innebærer at de evakuerte igjen har tilgang til sine boliger, og at det ikke lenger er forbudt å oppholde seg der.

Beslutningen er basert på snøskredfaglige vurderinger.

 

 

Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at Sysselmannen vil beslutte nytt forbud mot ferdsel og opphold i det samme området når snøen på nytt legger seg til høsten. 
Vedtaket om ferdsels- og oppholdsforbud vil da bli opprettholdt så lenge det er snødekke i området, med mindre skredsikring av den aktuelle bebyggelsen er iverksatt.

Spørsmål om tilgang til de skadede boligene i vei 228 6-16 rettes til Longyearbyen lokalstyre.