Linda Marie Monsen Vassdal og Pål Remen fra Longyearbyen blir nye fangstfolk på Austfjordnes. De avløser Bård Blæsterdalen og Gard Christophersen i månedsskiftet mai/juni.

Det var syv fangstlag som søkte om å få overvintre på Austfjordnes kommende sesong.

– Linda og Pål har solid Svalbarderfaring. De oppfyller godt alle de kvalifikasjonene vi hadde i utlysningen vår. Derfor ble de valgt, sier seniorrådgiver i natur- og artsforvaltning Paul Lutnæs hos Sysselmannen.