Sysselmannen på Svalbard skal gjennomføre en arkeologisk nødutgravning på Smeerenburg i perioden 29. juli – 4. august 2017.

Utgravningen skal sikre erosjonsutsatte graver med levninger etter vest-europeiske hvalfangere fra 1600-1700-tallet. Prosjektet vil gi ny og nødvendig kunnskap om arkeologiske kulturminner og konsekvenser av klimaendringer på Svalbard.

Se pressemelding til høyre på siden.