Som et av de aller første fartøyene i Norge er MS «Polarsyssel» nå sertifisert etter den såkalte Polarkoden. Sertifiseringen er utarbeidet for å sikre trygg ferdsel og minst mulig belastning på miljøet i polare strøk.

FNs sjøfartsorganisasjon IMO vedtok i 2014 en internasjonal kode for skip som opererer i Arktis og Antarktis. Innføringen av Polarkoden blir ansett som et historisk fremskritt i IMOs internasjonale arbeide med å beskytte skip, mannskap og passasjerer i utfordrende farvann.

Polaroden trådte i kraft 1. januar 2017.

Polarkoden omfatter alt fra utforming og bygging av skip, til krav til utstyr, opplæring, søk- og redning og miljøforebyggende tiltak relevante for skip som opererer i polare strøk.

Simon Møksters forsyningsskip «Stril Polar» ble i november 2016 det første norske skipet som fikk overlevert polarsertifikat fra DNV GL. Sysselmannen på Svalbard er stolte over at tjenestefratøyet MS "Polarsyssel» følger opp og nå blir polarsertifisert som det første norske skipet som opererer i farvannene rundt Svalbard.