Sysselmannen på Svalbard planlegger å gjennomføre en arkeologisk nødutgravning på Smeerenburg i Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark. Utgravningen skal sikre og dokumentere erosjonsutsatte graver med levninger etter hvalfangere fra 1600-1700-tallet.

I denne forbindelse søker vi en arkeolog i stilling som feltleder med rapportansvar for til sammen til 10 ukers engasjement. Se stillingsannonse her.

 

Prosjektet skal gjennomføres av et team fra Sysselmannen og Svalbard museum og går over to perioder: 24. juli – 4. august 2017 (forarbeid, feltarbeid) og i perioden 2. oktober-24. november 2017 (utgravning på Svalbard museum, etterarbeid).