På grunn av værforholdene og NVEs varsel om stor snøskredfare (faregrad 3 betydelig  for Nordenskiøldland) vil det ikke bli tilgang til de evakuerte boligene i dag, søndag.

Sysselmannen oppfordrer folk til å ta sine forholdsregler og være varsomme når de ferdes i terrenget.