Fristen for å søke om tillatelse til utsetting av midlertidige innretninger som skal brukes i reiselivssammenheng på Svalbard for kommende vintersesong er 3. juli.

I likhet med forrige vintersesong vil det være en felles frist for å søke om midlertidige innretninger foran kommende vintersesong. Hensikten med å ha én felles frist er å kunne gjøre en samlet vurdering og behandling av disse søknadene.

Søknader innkommet etter 3. juli vil ikke bli behandlet.

Tradisjonelle telt og lavvoer omfattes ikke av denne fristen (ta kontakt for nærmere avklaring hvis det er behov for det). Søknadene må oppfylle visse kriterier som finnes som vedlegg. Noen viktige forutsetninger:

  • Innretningen skal brukes i reiselivssammenheng.
  • Ordningen omfatter innretninger som er flyttbare og ikke fast forbundet med grunnen, som skal stå ute en periode kommende vintersesong.
  • Lokalisering innenfor forvaltningsområde 10 og utenfor planområder.
  • Ved lokalisering innenfor verneområder må søknader også behandles etter verneforskriften. I utgangspunktet er det ikke tillatt med midlertidige innretninger i verneområdene.
  • Virkning på landskap, fauna og øvrige brukere av området vil tillegges stor vekt i vurdering av søknadene.

Kunngjøringen er en oppfølging av forslag i Stortingsmelding nr.32 (2015-2016) Svalbard.