Aksjon skolevei

Mandag 21. august er det skolestart i Longyearbyen. Sysselmannen oppfordrer alle bilister til å vise ekstra hensyn og varsomhet i trafikken.

Les mer «Aksjon skolevei»

Reinsjakta er i gang

Reinsjakta begynte 15. august, og på 12-slaget var allerede de mest ivrige jegerne på plass i terrenget og klare til å felle dyr. Sysselmannen hadde jaktoppsyn den første natten.

Les mer «Reinsjakta er i gang»

37.000 i bot for promillekjøring

En 50 år gammel mann har fått 37.000 kroner i bot
for promillekjøring.

Les mer «37.000 i bot for promillekjøring»

Vær varsom i terrenget

Det har gått flere jordskred i områdene rundt Longyearbyen. Longyearbyen lokalstyre ber på sin nettside folk om å være varsomme ved ferdsel i terrenget.

Husk forhåndsstemming

Sysselmannen minner om at velgere som oppholder seg på Svalbard på valgdagen kan avgi forhåndsstemme til Stortings- og sametingsvalget til og med fredag 1.september.

Les mer «Husk forhåndsstemming»

Vei 300 fortsatt stengt

Longyearbyen lokalstyre opprettholder stengingen av Vei 300 mellom Museumsveien og Huset inntil videre. Dette gjelder også for gående og syklende, skriver LL på sine nettsider.

 

Les mer «Vei 300 fortsatt stengt»

Nødutgraving av hvalfangergraver

Sysselmannen på Svalbard skal gjennomføre en arkeologisk nødutgravning på Smeerenburg i perioden 29. juli – 4. august 2017.

Les mer «Nødutgraving av hvalfangergraver»

Trekningsresultater reinsjakt 2017

Mandag 15. august starter årets jakt på svalbardrein. Jaktkortene kan hentes i skranken på sysselmannskontoret fra mandag 7. august. Totalt 348 enkeltjegere vil få tildelt fellingstillatelse.

Les mer «Trekningsresultater reinsjakt 2017»

For de nostalgiske

Polarstar kjem heim til Brandal, melder Regionavisa på Sunnmøre. Polarstar har blant annet vært tjenestefartøy Sysselmannen på Svalbard, og har hatt oppdrag for Norsk Polarinstitutt og Store Norske.

 

Les mer «For de nostalgiske»